SABINE ÖLLERER

SABINE ÖLLERER

Sabine Öllerer

10 SEPTEMBER – 15 OKTOBER

SE: Jag jobbar konceptionelt och huvudtemat i mina arbeten är identitet. Identitets  innehåll har en stor omfattning och många aspekter och jag jobbar med en del av  dessa. Huvudsakligen handlar det om det inre och det yttre och deras samspel som  utgör den mänskliga identiteten.  I mina arbeten får en del av de olika aspekterna uttryck i följande kategorier:  Kläder: Det finns en serie av 6 klänningar av olika material, tyg, papper, folie, päls  

Kropp: bl.a. Foton av huden, broderade eller perforerade med text, virkade och  broderade organ,röntgen bilder, hjärnobjekt  

Ansikten: porträtt av gamla människor med broderade rynkor, foton av sovande  människor, fotocollager osv.  

Minnen och fiktiva livsvägar och tiden  Jag gör objekt och installationer med olika material och tekniker. Textila tekniker som  broderi och virkning och sömnad kommer till användning.. Jag jobbar med foton och  en massa olika material och delvis kombinerad med text.  Dessutom har jag regelbundet deltagit i utomhus projekt i Tyskland och i Sverige . 


EN: I work conceptually and the main theme in my works is identity. The content of identity has a large scope and many aspects and I work with some of these. Mainly it is about the inner and the outer and their interplay that constitutes human identity.
In my works, some of the different aspects are expressed in the following categories: Clothes: There is a series of 6 dresses made of different materials, fabric, paper, foil, fur
Body: i.a. Photos of the skin, embroidered or perforated with text, crocheted and embroidered organs, X-ray images, brain objects
The faces: portraits of old people with embroidered wrinkles, photos of sleeping people, photo collages, etc.
Memories and fictional life paths and time
I make objects and installations with different materials and techniques. Textile techniques such as embroidery and crocheting and sewing are used.. I work with photos and a lot of different materials and partly combined with text.
In addition, I have regularly participated in outdoor projects in Germany and Sweden.


Mer info / More info:

Besöksadress/adress: Skolgatan 1, Älmhult (en trappa upp över biblioteket)

Öppettider/opening hours: samma som Älmhults bibliotek.

Alla utställningar & event

Översikt/overview

Comments are closed.