Styrelsen

Ordförande: Amilia Tångne 
Sekreterare: Birgitta Petersson
Kassör: –
Ledamot: Malin Ekhult
Ledamot: Kumi Tamura
Ledamot: Peter Larsson

Suppleant: Ann-Ulrika Östgård
Suppleant: Ali Joundi

Valberedning: Lena Pedersen
Valberedning: Grasha Schreiber

Revisor: Sven-Ingvar Granrot


-Vill du vara aktiv i styrelsen? Som styrelsemedlem får du chansen att aktivt vara med och påverka vilka konstnärer som föreningen ska ställa ut. Du är också med och väljer vilka verk som föreningen ska köpa in.

Låter detta intressant så kontakta ordförande Amilia Tångne.

Arbetet i styrelsen är ideellt.