Älmhults konstförening

Konstföreningens målsättning är att främja kunskapen och intresset kring konst både på lokal och nationell nivå.

Vill du vara aktiv i styrelsen?

Som styrelsemedlem får du chansen att aktivt vara med och påverka vilka konstnärer som föreningen ska ställa ut. Du är också med och väljer vilka verk som föreningen ska köpa in.

Utöver detta planerar och koordinerar vi andra roliga och lokala samarbeten, konst och kultur events.

Älmhults konstrunda

I år (2019) anordnar vi Älmhults första konstrunda sedan 2012, super roligt samarbete mellan konstnärer, lokala aktörer, studieförbund och hembygdsgårdar.

Under konstrundan kan man träffa konstnärerna och ha trevliga samtal, lära känna personen bakom konstverken. Många öppnar upp sina ateljéer medans andra ställer ut på gemensamma ytor.

Emma Ström
Emma Ström i Lokstallarna

Gharsah Sweden

Vi gör ett välgörenhetssamarbete med Gharsah Sweden, en icke vinstdrivande förening i Älmhult som jobbar med en flyktingskola i Libanon som heter Gharsah. Barnen som går på skolan har målat teckningar och skickat till oss i Älmhult som vi ställer ut på kulturhuset Blohmé under sommaren 2019.
An image of happy refugee kids making silly faces
Några Syriska barn i en flyktingförläggning i Libanon

Styrelsen

Amilia Tångne - Ordförande

Malin Ekhult - Vice ordförande

Birgitta Petersson - Sekreterare

Maria Malmros - Kassör

Ann-Ulrika Östgård - Suppleant

Ali Aljounde - Suppleant

Lena Pedersen - Valberedning

Grasha Schreiber - Valberedning

Sven-Ingvar Granrot - Revisor

Låter detta intressant?

Då kan du kontakta oss på almhults.konstforening@gmail.com

Arbetet i styrelsen är ideellt.