LENA PEDERSEN & BERGLIND MAGNUSDOTTIR

LENA PEDERSEN & BERGLIND MAGNUSDOTTIR

Lena Pedersen
Berglind Magnusdottir

29 OKTOBER – 29 NOVEMBER

Vernissage den 29 oktober i konsthallen blohmé, klockan 11:00 – 13:00


SE:Lena Pedersen är en autodidakt konstnär. Ett kärt och återkommande motiv för konstnären är kvinnokroppen, både i hennes papier macheskulpturer och i hennes målningar. Starka färger präglar också majoriteten av konstverken. Lena finner sin ro i den omgivande naturen och säger att den med största sannolikhet kommer att återspeglas i de verk som ställs ut under konstrundan. Kanske smiter en kvinna eller två in, men fokus tror Lena kommer att ligga på naturen och dess kraft. Återskapat i blandteknik.

Berglind Magnusdottir konstnär från Växjö, född på Island. Mitt måleri speglar ofta människan, relationer mitt i livet. Det är många kvinnor just nu men även män har en stor plats i mitt skapande. De bär alla på en längtan, en dröm om evig kärlek. Skulpturerna jag gör är mer lekfulla i sina uttryck. Av återvunna material blir varje filur till en unik individ.

EN: Lena Pedersen is an autodidact artist. A dear and recurring motif for the artist is the female body, both in her papier maché sculptures and in her paintings. Strong colors also characterize the majority of works of art. Lena finds her peace in the surrounding nature and says that it will most likely be reflected in the works exhibited during the art round. Maybe a woman or two sneaks in, but the focus is that Lena will focus on nature and its power. Recreated in mixed media.

Berglind Magnusdottir, artist from Växjö, born in Iceland. My painting often reflects the person, relationships in the middle of life. There are many women right now but men also have a big place in my creation. They all carry a longing, a dream of eternal love. The sculptures I make are more playful in their expressions. From recycled materials, each file becomes a unique individual.


Mer info / More info:

Besöksadress/adress: Skolgatan 1, Älmhult (en trappa upp över biblioteket)

Öppettider/opening hours: samma som Älmhults bibliotek.

Alla utställningar & event

Översikt/overview

Comments are closed.