Helena Bertilsson

HELENA BERTILSSON

10 DECEMBER – 21 JANUARI (2023)

Vernissage den 10 december i konsthallen blohmé, klockan 11:00 – 13:00


SE: EN LÄGDA BORT
Född och uppvuxen i Skellefteå, numera bosatt i Diö. Till största delen autodidakt fotograf med en förkärlek för färgskiftningarna omkring oss.Mina motiv hittar jag i naturen. En fågel som gör sin morgontvätt, eller blåsippan som oväntat rotat sig på en stam. Jag utforskar nya uttryck genom att blanda breda färgpaletter med svartvita bilder, naturtrogna eller åt det grafiska hållet. Genom mina bilder vill jag att betraktaren ska få en inblick i det jag ser, och förhoppningsvis få en bra känsla att ta med sig hem.

EN: ONE FEILD AWAY
Born and raised in Skellefteå, now living in Diö. Mostly self-taught photographer with a fondness for the color changes around us. I find my subjects in nature. A bird doing its morning laundry, or the woodpecker that unexpectedly rooted itself on a trunk. I explore new expressions by mixing wide color palettes with black and white images, true to life or in the graphic direction. Through my pictures, I want the viewer to get an insight into what I see, and hopefully get a good feeling to take home with them.


Mer info / More info:

Besöksadress/adress: Skolgatan 1, Älmhult (en trappa upp över biblioteket)

Öppettider/opening hours: samma som Älmhults bibliotek.

Alla utställningar & event

Översikt/overview

Comments are closed.