Elinor Arvidsson

ELINOR ARVIDSSON

Elinor Arvidsson

SE: Jag heter Elinor Arvidsson och jag är en självlärd konstnär. Jag målar med akryl på canvasdukar. Mitt stora intresse för djur och natur visar sig i mina tavlor. Jag har intresserat mig för de svenska djuren och porträtterat flera av dem. Men jag gör även beställda porträtt på älskade husdjur. Jag heter Elinor Arvidsson och är en självlärd djurporträttskonstnär. Jobbar inte med det på heltid utan har det som en hobby. Jag målade mina första tavlor 2017 och jag målar med akryl på canvasdukar. Jag målar nästan uteslutande efter foto vilket gör att jag kan sitta hemma och måla. Jag är jägare och bor mitt i skogen vilket gör att jag vistas väldigt mycket i skog och mark, där jag får mycket inspiration och bilder till mina tavlor. Som djurporträttskonstnär ligger den största utmaningen i att lyckas fånga det unika uttrycket i varje individ som jag målar. Att lyckas fånga det och överföra det till duken är en utmaning och en glädje. Ett handmålat porträtt av ett älskat husdjur är alltid en uppskattad gåva, till sig själv eller till någon man tycker om.
EN: My name is Elinor Arvidsson and I am a self-taught artist. I paint with acrylic on canvas. My great interest in animals and nature is shown in my paintings. I have been interested in the Swedish animals and portrayed several of them. But I also make custom portraits of beloved pets. My name is Elinor Arvidsson and I am a self-taught animal portrait artist. Do not work with it full time but have it as a hobby. I painted my first paintings in 2017 and I paint with acrylic on canvas cloths. I paint almost exclusively after photography, which means that I can sit at home and paint. I am a hunter and live in the middle of the forest, which means that I spend a lot of time in the woods and on the land, where I get lots of inspiration and pictures for my paintings. As an animal portrait artist, the biggest challenge lies in succeeding in capturing the unique expression in each individual that I paint. Succeeding in capturing it and transferring it to the canvas is a challenge and a joy. A hand-painted portrait of a beloved pet is always an appreciated gift, to oneself or to someone you like.

Nr på karta / Number on map: 11
Adress/Address: Stinsavävstuga Skolgatan 3, 343 31 Älmhult
Mer info / More info: Hemsida, www.Instagram.se/av_elle_

Konstrundan 2022
Översikt med alla artister / Overview of all artists
Ladda hem kartan här / Download the map here

Comments are closed.