Johanna Elin Karolina Ingvards Stenkilsson Steen

JOHANNA STENKILSSON STEEN

Johanna Stenkilsson Steen

Johanna Elin Karolina Ingvards Stenkilsson Steen

SE: Glad amatör som tagit upp målandet igen efter 25 år. När jag blev sjukskriven för utbrändhet rotade jag fram mina gamla färger och penslar. De stod oanvända ett par månader innan jag vågade sätta första strecket på en duk. Men efter första penseldraget har jag aldrig slutat. Det är nu 2 år sen. Målar abstrakt för det mesta och vad som behöver komma ut. Jag kan ha en idé när jag sätter igång att måla, sen får processen och känslan ta över, vilket innebär att det nästan aldrig blir vad jag tänkt från början.
EN: Happy amateur who has taken up painting again after 25 years. When I was sick-listed for burnout, I rooted out my old paints and brushes. They were unused for a couple of months before I dared to put the first line on a canvas. But after the first brushstroke, I never stopped. It’s now 2 years ago. Paints abstract for the most part and what needs to come out. I can have an idea when I start painting, then the process and the feeling take over, which means that it almost never becomes what I thought from the beginning.

Nr på karta / Number on map: 5
Adress/Address: STUDION, Norra Torggatan 9, 343 30 Älmhult
Mer info / More info: @Art_by_stenkilsson

Konstrundan 2022
Översikt med alla artister / Overview of all artists
Ladda hem kartan här / Download the map here

Comments are closed.