Lena pedersen

Älmhults konstrunda 2020

Vid tanken på Lena Pedersens konst hamnar man lätt vid en kvinnokropp. Det är ett kärt och återkommande motiv, både i hennes papier macheskulpturer och i hennes målningar. Starka färger präglar också majoriteten av konstverken. Under årets konstrunda får vi se vart vi hamnar. Förmodligen går inte någon opåverkad genom den rådande globala situationen och vi söker alla vägar för att ta oss igenom pandemin och den sociala distanseringen. Lena finner sin ro i den omgivande naturen och säger att den med största sannolikhet kommer att återspeglas i de verk som ställs ut under konstrundan. Kanske smiter en kvinna eller två in, men fokus tror Lena kommer att ligga på naturen och dess kraft. Återskapat i blandteknik.

CENTRUM

Ställer ut på Muff

Shopping Basket