Sofia Olsson

SOFIA LSSON

Sofia Olsson

Sofia Olsson

SE:Jag är en autodidakt konstnär och det hela tog fart genom en dröm i början av år 2015. Jag drömde att jag målade ett blått hjärta med ojämnheter på ena sidan. Jag kände att det var något jag var tvungen att få ner på papper då drömmen var så tydlig. Efter det var jag alldeles fast. Och här är jag nu idag, 7år senare. Jag slutade aldrig att måla trotts mycket kritik från närstående. Jag älskar färg och form av alla slag. Jag skapar från det som poppar upp i mitt huvud. Det viktigaste för mig är att jag känner glädje och frihet i min fristad/atalje. Att jag kan måla och skapa precis som jag själv vill och ett plus är om någon uppskattar min konst. Det har dom gjort i USA, Australien, Norge och flera stycken här hemma i Sverige.
EN: I am an autodidact artist and it all took off through a dream in the beginning of 2015. I dreamed that I painted a blue heart with irregularities on one side. I felt that it was something I had to get down on paper when the dream was so clear. After that, I was really stuck. And here I am today, 7 years later. I never stopped painting despite a lot of criticism from relatives. I love color and shape of all kinds. I create from what pops up in my head. The most important thing for me is that I feel joy and freedom in my sanctuary / studio. That I can paint and create exactly as I want and a plus is if someone appreciates my art. They have done so in the USA, Australia, Norway and several here in Sweden.

Nr på karta / Number on map: 9
Adress/Address: Bredvid JemoFix, Handelsplatsen, Handelsvägen 18d, 343 31 Älmhult
Mer info / More info:http://www.konst.se/artbysool, @artbysool

Konstrundan 2022
Översikt med alla artister / Overview of all artists
Ladda hem kartan här / Download the map here

Comments are closed.