Sofi Hagman

SOFI HAGMAN

12 April – 20 Maj (2023)

Sofi Hagman

Vernissage den 12 April i Älmhult Art Center, (stationsplan 1, Älmhult)

Klockan: 16:00-18:00


SE: Bakgrund: Född i Sölvesborg. Uppvuxen på Listerlandet. Studerat fem år på Hovedskous målarskola i
Göteborg och två år på Konstakademin i Kraków, Polen. Studier vid Göteborgs och Lunds
universitet i Konstvetenskap. Masterstudier vid Lesley college, USA (Expressive Art).
Pedagogiskt arbete på estetiska gymnasieprogram i Lund


Beskriv sitt konstnärskap i 3 ord: Tryck med olika grafiska tekniker


Hur ser din arbeta process ut, snabbt och intuitivt eller är verket ett resultat av länge bearbetad idé? 

Långa krävande processer med flera testtryck för att komma fram till det som känns rätt.


Hur hittade du fram till ditt formspråk? 

Jag har en fascination för grafiken, det tunga smutsiga arbetet som kan resultera i rena,
skira uttryck. Just tyngden ger en seriös och trygg botten i det jag arbetar med.
För det mesta använder jag järnplåt som jag låter jag rosta för att slippa processer med
syrabad. Formerna sågar jag ut med sticksåg för hand.
Jag har också en förkärlek för “Artist Book” där jag finner en möjlighet att arbeta med
existentiella frågor i text och bild, både personliga och allmänmänskliga.

Var hittar du inspiration?

I vardagen där jag går och står bland enkla konkreta former, ofta skuggor av objekt eller
organiska former från naturen. Inte för att avbilda men i ett försök att förstå vad som berö

Var det självklart för dig att bli konstnär?

Ja, det visste jag efter att som nioåring sett ett program om Picasso på mormors TV


Nu ska du ställa ut i Älmhult, Vad ställer du ut i Älmhults konsthall? 
Grafik: Etsning, torrnål och en och annan brodyr på tryck

EN: Background: Born in Sölvesborg. Raised in “Listerlandet”. Studied five years at Hovedskous painting school in Gothenburg and two years at the Art Academy in Kraków, Poland. Studies at Gothenburg and Lund University of Arts. Masters studies at Lesley college, USA (Expressive Art). Pedagogical work on aesthetic high school programs in Lund

Describe your artistry in 3 words: Printing with various graphic techniques

What does your work process look like, fast and intuitive or is the work the result of a long-processed idea?

Long demanding processes with several test pressures to arrive at what feels right.

How did you come up with your design language?

I have a fascination for graphics, the heavy dirty work that can result in clean, clear expression. It is the weight that gives a serious and secure foundation in what I work with. Most of the time I use sheet iron that I let rust to avoid processes with it acid bath I saw the shapes out by hand with a jigsaw. I also have a fondness for the ”Artist Book” where I find an opportunity to work with existential questions in text and image, both personal and universal.

Where do you find inspiration?

In everyday life where I walk and stand among simple concrete forms, often shadows of objects or organic forms from nature. Not to depict but in an attempt to understand what was involved

Was it natural for you to become an artist?

Yes, I knew that after watching a program about Picasso on my grandmother’s TV as a nine-year-old

Now you are going to exhibit in Älmhult, What are you exhibiting in Älmhult’s art gallery?

Graphics as Etching, drypoint and the occasional embroidery on print


Mer info / More info:

Besöksadress/adress: Satationsplan 1, 34330, Älmhult(en trappa upp över biblioteket)

Öppettider/opening hours: kommer.

Alla utställningar & event

Översikt/overview

Comments are closed.