Mare Hilstra

Älmhults konstrunda 2020

Sånger är en serie av poetiska målningar med öppna öron mot naturens språk. Bli inbjuden att lyssna i stillhet för att låta poetiska frågor ta plats. Hur ser bokstäver ut när ett träd pratar. Pratar ens ett träd eller sjunger hon bara? Hur delar en fjäder med sig av hans historia? Efter flytten till Sverige så har det mänskliga språket fått ta mindre plats för Mare. Anledningen beror till viss del på att hon är omgiven av nya språk. Det härstammar också från kallelsen att lyssna mer och mer till naturens språk. Denna kallelse har stärkts ytterligare av kopplingen till schamanism, en tro som Mare har funnit i Sverige; en tro att naturen och alla varelser är besjälade.

Loshult

Ställer ut i egna ateljén Fyra vindar

Shopping Basket