Magnus Åkesson

Älmhults konstrunda 2020

Jag jobbar med akvarellens lager i avvikande plan. Bilderna skildrar träget olika verkligheter och den outtalade sanning som ligger mellan divergerande skikt.

Boalt

Ställer ut på Boalts Bygdegård

Shopping Basket