Lisa Jansson

Lisa Jansson

Älmhults konstrunda 2019

Lisa Jansson, Intresserar sig för konsten som ett medel för att skapa möten emellan människor. Många av verken baseras på tankar, känslor och funderingar kring människan som väsen.

Jobbar mycket med symbolik och olika typer av metaforer, verken gestaltar ofta djur och natur då detta är en återkommande inspirations källa.

Lisa Jansson (2)-min
Lisa Jansson (5)-min
Lisa Jansson (4)-min
Lisa Jansson (3)-min
Lisa Jansson (1)-min
Lisa Jansson Porträtt-min

DIÖ

Ställer ut på Möckelsnäs Herrgård

  • Måleri och skulptur – blandat

  • Nr 10
  • 31 Aug – 1 Sep
  • 11:00 – 17:00
  • lisa.isabelle.jansson94@gmail.com

Add a Comment

You must be logged in to post a comment