Lena Pedersen

LENA PEDERSEN

Lena Pedersen

Lena Pedersen

SE: Lena Pedersen är en autodidakt konstnär. Ett kärt och återkommande motiv för konstnären är kvinnokroppen, både i hennes papier macheskulpturer och i hennes målningar. Starka färger präglar också majoriteten av konstverken. Lena finner sin ro i den omgivande naturen och säger att den med största sannolikhet kommer att återspeglas i de verk som ställs ut under konstrundan. Kanske smiter en kvinna eller två in, men fokus tror Lena kommer att ligga på naturen och dess kraft. Återskapat i blandteknik.
EN: Lena Pedersen is an autodidact artist. A dear and recurring motif for the artist is the female body, both in her papier maché sculptures and in her paintings. Strong colors also characterize the majority of works of art. Lena finds her peace in the surrounding nature and says that it will most likely be reflected in the works exhibited during the art round. Maybe a woman or two sneaks in, but the focus is that Lena will focus on nature and its power. Recreated in mixed media.

Nr på karta / Number on map: 5
Adress/Address: STUDION, Norra Torggatan 9, 343 30 Älmhult
Mer info / More info:http://www.lenapedersen.se/, LENAPEDERSEN

Konstrundan 2022
Översikt med alla artister / Overview of all artists
Ladda hem kartan här / Download the map here

Comments are closed.