Kajsa Dahl

KAJSA DAHL

Kajsa Dahl

Kajsa Dahl

SE: Jag heter Kajsa Dahl och är verksam konstnär inom bild och form. Jag är utbildad glasblåsare och driver företaget Kavatglas. Kavatglas står för lekfulla alster i glas à la Pippi Långstrump style!…..och just det, jag målar ju tavlor också! Min konst, såväl glas som måleri präglas av lekfulla färger i djärva kombinationer under mottot: ”livet är nu och ska levas fullt ut!”
EN: My name is Kajsa Dahl and I am an active artist in image and form. I am a trained glassblower and run the company Kavatglas. Kavatglas stands for playful creations in glass à la Pippi Longstocking style! ….. and just that, I paint paintings too! My art, both glass and painting, is characterized by playful colors in bold combinations under the motto: ”life is now and should be lived to the fullest!”

Nr på karta / Number on map: 21
Adress/Address: Kimmelparken, i ladan, Kimmelsbygd 7125, 343 96 Hallaryd
Mer info / More info: http://www.kajsadahl.se/ , @kavatglas

Konstrundan 2022
Översikt med alla artister / Overview of all artists
Ladda hem kartan här / Download the map here

Comments are closed.