Inga Leo

INGA LEO

Inga Leo

Inga Leo

SE: ”Mitt språk är färgen och leran. Minnesbilder dyker upp ur det förflutna, gestaltar sig som en form eller ett färgackord på duken. Skogen är ett motiv jag ständigt återkommer till. Den mörka granskogen, myrarna, mossmarkerna. Här har jag vuxit upp och här känner jag mig hemma.. Att måla är att likna vid drömmens tillstånd. Fragment av olika händelser dyker upp och blandar sig till synes utan sammanhang. Med min konst vill jag ordlöst förmedla känslor och stämningar. Kanske kan bilderna få betraktaren att minnas egna upplevelser eller göra sina egna tolkningar.”
EN: “My language is color and clay. Memory images emerge from the past, appearing as a shape or a color chord on the canvas. The forest is a motif I keep coming back to. The dark spruce forest, the bogs, the bog fields. Here I grew up and here I feel at home .. To paint is to resemble the state of the dream. Fragments of different events appear and mix seemingly without context. With my art, I want to convey feelings and moods wordlessly. Perhaps the images can make the viewer remember their own experiences or make their own interpretations. ”

Nr på karta / Number on map: 17
Adress/Address: Möckelnsnäs Konsthall, MÖCKELSNÄS 16, 343 71 Diö
Mer info / More info:http://www.ingaleo.se/, IngaLeo, @IngaLeo

Konstrundan 2022
Översikt med alla artister / Overview of all artists
Ladda hem kartan här / Download the map here

Comments are closed.