Hans Hedlund

HANS HEDLUND

Hans Hedlund

Hans Hedlund

SE: Hans Hedlund född i Stockholm men numera bosatt och verksam i Eneryda gamla skola sedan många år. ”Jag arbetar växelvis med måleri, grafik och skulptur. Går gärna i skogen. Ser skönheten i det enkla, det vissna, tickorna, näver, mossor och lavar. Söker både mörker och ljus. Upptäcker hela tiden nya saker. Senare hemma i ateljén kommer bilderna fram ur minnet. Kanske på ett oväntat sätt. Stundens ingivelse blir alltid bättre än det välplanerade.”
EN: Hans Hedlund born in Stockholm but now living and working in Eneryda old school for many years. “I work alternately with painting, graphics and sculpture. I like to walk in the woods. See the beauty in the simple, the withered, the ticks, fists, mosses and lichens. Looking for both darkness and light. Constantly discovering new things. Later at home in the studio, the pictures come to mind. Maybe in an unexpected way. The inspiration of the moment is always better than the well-planned. ”

Nr på karta / Number on map: 17
Adress/Address: Möckelnsnäs Konsthall, MÖCKELSNÄS 16, 343 71 Diö
Mer info / More info: HansHedlund, http://www.hanshedlund.se/, @HansHedlund

Konstrundan 2022
Översikt med alla artister / Overview of all artists
Ladda hem kartan här / Download the map here

Comments are closed.