Ali Aljounde

ALI ALJUONDE

Ali Aljounde

SE: ”Ali Al Jounde, född och uppvuxen Salamiyah, Syrien. Sedan jag var ett barn har jag alltid varit intresserad av konst, jag började utforska och utöva olika slags konstformer som realism, surrealism och modernism. Under mina tonår började jag ta del av olika utställningar med andra konstnärer och jag organiserade även mina egna utställningar. Senare i livet fortsatte jag med konst men då inom grafisk design eftersom det var det enda som jag kunde tjäna tillräckligt mycket pengar på för att försörja min familj. Efter 2011 när revolutionen i Syrien började, som senare blev ett inbördeskrig, så tvingades min familj och jag att fly Syrien och bosätta oss i Libanon. Jag försökte så gott jag kunde att börja ett nytt liv i Libanon med hopp att vi inom kort skulle kunna återvända till Syrien, till förtvivlan så blev bara situationen i Syrien värre och det sättet man behandlas som en syriansk flytning i Libanon är långt från optimalt. På grund av detta tog jag den enda möjligheten som fanns angående säkerheten för mig och min familj och kom till Sverige. Den åttonde juli 2014 anlände jag till Sverige. Jag återupptog omedelbart mitt konstnärliga skapande och började göra olje- och akrylmålningar för att vänja mig vid att måla igen och öva upp min kompetens. Jag hade tur och fick möjligheten att anordna flera utställningar i flera städer men framförallt i Älmhult. Min inspiration för mina konstverk är framförallt minnen från Syrien samt resan som syrisk flykting. Genom min konst förmedlar jag olika och motsatta idéer som skönhet och kamp, fantasier och hårda realiteter. Konsten har hjälpt mig genom min resa i Sverige, vid en punkt av mitt liv här i Sverige så bodde jag ensam och kunde inte prata svenska. Utan möjlighet att kommunicera så kunde jag utrycka mina känslor och idéer genom målningar istället. Konst är ett sätt att berätta min historia och historien av andra flyktingar. Konst är vägen till min fantasi och det får mig att märka skönheten i detaljer.”
EN: ”Ali Al Jounde, born and raised in Salamiyah, Syria. Since I was a child, I have always been interested in art, I started exploring and practicing different kinds of art forms such as realism, surrealism and modernism. During my teens, I started taking part in various exhibitions with other artists and I also organized my own exhibitions. Later in life I continued with art but then in graphic design because it was the only thing I could make enough money on to support my family. After 2011, when the revolution in Syria began, which later became a civil war, my family and I were forced to flee Syria and settle in Lebanon. I tried my best to start a new life in Lebanon with the hope that we would soon be able to return to Syria, to despair the situation in Syria only got worse and the way one is treated as a Syrian refugee in Lebanon is far from optimal. Because of this, I took the only opportunity that existed regarding safety for me and my family and came to Sweden. On the eighth of July 2014, I traveled to Sweden. I immediately resumed my artistic creation and started making oil and acrylic paintings to get used to painting again and practice my skills. I was lucky and had the opportunity to organize several exhibitions in several cities but especially in Älmhult. My inspiration for my artwork is mainly memories from Syria and the journey as a Syrian refugee. Through my art, I convey different and opposite ideas such as beauty and struggle, fantasies and harsh realities. Art has helped me through my journey in Sweden, at one point in my life here in Sweden I lived alone and could not speak Swedish. Without the opportunity to communicate, I could express my feelings and ideas through paintings instead. Art is a way to tell my story and the story of other refugees. Art is the path to my imagination and it makes me notice the beauty in details. ”

Nr på karta / Number on map: 7
Adress/Address: Handelsplatsen, Handelsvägen 18D, 343 31 Älmhult
Mer info / More info:@ali.aljounde

Konstrundan 2022
Översikt med alla artister / Overview of all artists
Ladda hem kartan här / Download the map here

Comments are closed.