Agnes Håkansson

AGNES HÅKANSSON

Agnes Håkansson

SE: Mitt måleri handlar om färgerna, formen, texturen och linjerna. Motivet är underordnat. Vattenbaserad olja, linjer i blyerts oftast på linneduk. Stora sjok av olja förmedlar akvarellkänsla. Lager av oljefärg. Texturen och mönstren i skikten blir berättelser i bilden. Distinkta blyertslinjer bär historien och tanken framåt. Ljus och hopp.
EN:My painting is about the colors, the shape, the texture and the lines. The motive is subordinate. Water-based oil, lines in pencil usually on linen cloth. Large shocks of oil convey a watercolor feeling. Layers of oil paint. The texture and patterns in the layers become stories in the picture. Distinct pencil lines carry history and thought forward. Light and hope.

Nr på karta / Number on map: 13
Adress/Address: Äskya Östregård 35, 343 90 Älmhult
Mer info / More info: @agnes.askya, www.agneshakansson.com

Konstrundan 2022
Översikt med alla artister / Overview of all artists
Ladda hem kartan här / Download the map here

Comments are closed.