2017

2/4 – 13/4 | Samlingsutställning med eleverna på gymnasiesärskolan, Haganäs
19/4 – 10/5 | Agnes Håkansson, måleri
15/5 – 13/6 | Samlingsutställning med eleverna på Haganässkolan, foto och måleri
27/6 – 8/8 | Susanne Karlsson, teckning och måleri
20/8 – 20/8 | Carina Fogde, måleri
23/9 – 25/10 | Ali Aljounde, måleri
28/10 – 30/11 | Mikaela Hölbling, grafiska objekt
3/12 – 10/1 | Kent Wisti, måleri och grafik