2015

11/1 – 4/2 | Helana Felldin, Måleri
8/3 – 4/3 | Magnus Larsson, Måleri
8/3 – 1/4 | Johan Schmitz, Fotografi
12/5 – 2/6 | Haganässkolans Elevutställning
6/9 – 30/9 | Horst Eckhardt, Måleri
4/10 – 28/10 | Marie Karlsson, Måleri och keramik
29/11 – 5/1 | Carlos Pebaque , Glas