Silvia Pons

SILVIA PONS

Silvia Pons

Silvia Pons

SE: Jag heter Silvia, är 18 och jag flyttades från Spanien för tre år sedan. På min fritid gillar jag att måla. Jag håller inte mina verk bara till en specifik stil, istället älskar jag att prova olika stilar. Emellertid ritar jag mest med pennor och målar med akryl färger. Jag fokuserar mest på att göra porträtts av människor och djur, men ibland målar jag landskap. Min konst tillhör i en fantasy-genre tror jag.
EN: My name is Silvia, I am 18 and I moved from Spain three years ago. In my spare time I like to paint. I don’t hold my works just to a specific style, instead I love to try different styles. However, I draw mostly with pens and paint with acrylic colors. I focus mostly on making portraits of humans and animals, but sometimes I paint landscapes. My art belongs in a fantasy genre I think.

Nr på karta / Number on map: 9
Adress/Address: Bredvid JemoFix, handelsplatsen,Handelsvägen 18d, 343 31 Älmhult
Mer info / More info:

Konstrundan 2022
Översikt med alla artister / Overview of all artists
Ladda hem kartan här / Download the map here

Comments are closed.