Marie Karlsson

MARIE KARLSSON

Marie Karlsson

Marie Karlsson

SE: Jag älskar att skapa med både lera och akvarell, två helt olika uttryck. Det ena materialet är taktilt och kroppsligt den andra transparant och lätt. Att göra bilder i akvarell är en sällsam kombination av noggrann planering och kunna släppa kontrollen – för att då lämna över skapandet till de fysiska egenskaperna i materialen, pigment, vatten och papper. Med leran blir känslor, tankar och idéer form och föremål. Hunger blir en skål att äta ur, ilska över rådande kroppsideal blir en skulptur, nyfikenhet blir till saltbrända fat. Allt är möjligt. Båda materialen fodrar fullkomlig närvaro för att nå det tänkta resultatet. Parallellt med bilder och keramik tar jag uppdrag som Art Director med kommunikation och grafisk formgivning.
EN: I love to create with both clay and watercolor, two completely different expressions. One material is tactile and bodily the other is transparent and light. Taking pictures in watercolor is a strange combination of careful planning and being able to let go of control – in order to then hand over the creation to the physical properties of the materials, pigments, water and paper. With clay, emotions, thoughts and ideas become form and object. Hunger becomes a bowl to eat from, anger over the prevailing body ideal becomes a sculpture, curiosity becomes salt-burnt dishes. Everything is possible. Both materials require complete presence to achieve the intended result. In parallel with images and ceramics, I take assignments as Art Director with communication and graphic design.

Nr på karta / Number on map: 14
Adress/Address: Norra Gamla Vägen 29, 343 37 Älmhult
Mer info / More info: MarieKarlsson, @terraalba

Konstrundan 2022
Översikt med alla artister / Overview of all artists
Ladda hem kartan här / Download the map here

Comments are closed.