Mare Hilsta

Mare Hilsta

Älmhults konstrunda 2019

Mare Hilstra är en poet och en konstnär. Hennes arbete härstammar i ord, målningar och offentliga poesiprojekt. Hon studerade konstkunskaper i utbildning (2009-2013) och skrev litteratur 2014-2018 i Amsterdam. Ett av hennes främsta intresse är bristen på tystnad och var att hitta den. Hon anser att tystnaden skyddar gömda språk med kraften att läka. Mare var den första “Island Poet” på Isle of Texel.

Fyra Vindar, är en konst- och poesiutställning i ett stort hus (från 1840) i Loshult som tidigare var känt som “fyra” (det var det fjärde huset som byggdes i byn). Det kommer att finnas fyra serier av poesimålerier: Norr, Öster, Söder, Väst. Konstverken är inspirerad av de tysta berättelserna om de fyra vindarna som är inriktade på gamla utrymmen, natur, minnen och att lära sig nya språk (engelska och svenska) som en holländsk poet.

Loshult

Ställer ut på Fyra vindar

Comments are closed.