Majbritt Pehrsson

MAJBRITT PEHRSSON

Majbritt Pehrsson

Majbritt Pehrsson

SE: Jag heter MajBritt Pehrsson och är konstnär. I mitt hus på Österlen visar jag mina bilder varje år vid påsk. Min ambition är att till betraktaren förmedla något av vad jag själv känslomässigt har upplevt. Jag vistas mycket ute i naturen. Det är där, som jag hämtar inspiration och kraft. Jag försöker att möta naturen med ödmjukhet och respekt. Allt jag skapar filtreras genom mina upplevelser, idéer och visioner. Det är det som formar det slutliga resultatet. Uttrycket är det viktiga – färgen är mitt redskap. Jag strävar efter att färg och form, i en poetisk framtoning, skall göra mina upplevelser, idéer och visioner synliga. Mina bilder skall innehålla såväl dramatik och allvar som poesi och lekfullhet. Man skall bli glad när man ser på mina bilder.
EN: My name is MajBritt Pehrsson and I am an artist. In my house on Österlen, I show my pictures every year at Easter. My ambition is to convey to the viewer some of what I myself have experienced emotionally. I spend a lot of time out in nature. It is there that I draw inspiration and power. I try to face nature with humility and respect. Everything I create is filtered through my experiences, ideas and visions. This is what shapes the final result. Expression is the important thing – color is my tool. I strive for color and form, in a poetic appearance, to make my experiences, ideas and visions visible. My pictures must contain drama and seriousness as well as poetry and playfulness. You should be happy when you look at my pictures.

Nr på karta / Number on map: 7
Adress/Address: Hagagatan 8, 343 37 Älmhult
Mer info / More info:https://www.majbrittpehrsson.se/

Konstrundan 2022
Översikt med alla artister / Overview of all artists
Ladda hem kartan här / Download the map here

Comments are closed.