Isik Ilkorucu

Isik Ilkorucu

Älmhults konstrunda 2019

Min passion för konst och kreativitet har vuxit som den starkaste delen av min identitet sedan jag var liten. Under hela mitt liv har jag alltid uttryckt mina känslor och tankar genom att skissa och måla. Min största inspirationskälla är livets delar och deras reflektioner på mig. Jag hittar också inspiration i naturen och olika slags material och texturer som jag har upptäckt i olika delar av världen under mina resor. Jag har flera erkännanden och utmärkelser i mitt hemland och har haft chans att ställa ut i olika plattformar.

Jag känner sålunda att jag dyker in i en ny värld, ett visst tidlöst ögonblick under skapandet av min konst. Det är en personlig ceremoni för mig. Jag följer inte några regler eller riktlinjer, jag börjar alltid måla rakt på duken utan att skissera på förhand. På det sättet vet jag att endast de renaste känslorna går igenom och slutresultatet blir alltid autentiskt. För mig personligen är, var och en av min målning en påminnelse om den dag den målades och de mest motsägelsefulla harmonierna som jag burit mig genom.

Isik.Ilkorucu (4)-min
Isik.Ilkorucu (3)-min
Isik.Ilkorucu (2)-min
Isik.Ilkorucu (1)-min

DIÖ

Ställer ut på Möckelsnäs Herrgård

  • Måleri – akryl och bläck

  • Nr 10
  • 31 Aug – 1 Sep
  • 11:00 – 17:00
  • i.ilkorucu@gmail.com

Comments are closed.