Emma Svensson

EMMA SVENSSON

Emma Svensson

Emma Svensson

SE: Jag målar oftast abstrakta, färgglada målningar i akryl. Med hjälp av färgval förstärker jag den känsla jag vill förmedla i målningen. Det absolut roligaste med måleriet är att höra vad andra ser och upplever när de tittar på en tavla. Varje betraktelse blir en unik upplevelse och väcker olika känslor baserat på tidigare erfarenhet, det tycker jag är det magiska med konst.
EN: I usually paint abstract, colorful paintings and acrylic. With the help of color choices, I reinforce the feeling I want to convey in the painting. The absolute most fun with painting is hearing what others see and experience when they look at a painting. Each observation becomes a unique experience and evokes different emotions based on previous experience, I think that is the magic of art.

Nr på karta / Number on map: 18
Adress/Address: Langes AB, Pehr Hörbergs väg 29, 343 73 Virestad
Mer info / More info: @smudge_on_canvas

Konstrundan 2022
Översikt med alla artister / Overview of all artists
Ladda hem kartan här / Download the map here

Comments are closed.