Christina Påhlman

CHRISTINA PÅHLMAN

Christina Påhlman

Christina Påhlman

SE:  Jag har alltid skapat. Färg, form och rumslighet är dimensioner jag alltid är närvarande i. Där kroppen eller figuren och dess själ kan hämta kraft, fylla på i ett ständig samskapande kretslopp. Just nu jobbar jag mycket med att hitta nya uttryck med redan givna former, ur detta har det blivit ljusbärare i glas.
EN: I have always created.  Color, shape and spaciousness are dimensions I’m always connected with. Where the body or figure and its soul, can gain power, replenish in a constant  co-creative cycle.  Right now I am working a lot on finding new expressions with already given shapes and forms, as a result I’ve created different light carriers made of glass.

Nr på karta / Number on map: 3
Adress/Address: Muff, Köpmangatan 19, 343 30 Älmhult
Mer info / More info:

Konstrundan 2022
Översikt med alla artister / Overview of all artists
Ladda hem kartan här / Download the map here

Comments are closed.