Carmen Stoicescu

Älmhults konstrunda 2020

Jag är mest intresserad av porträtt. Att fånga människors ansiktsuttryck kan vara som att berätta en livshistoria, med upp- och nedgångar. Alla har en historia att berätta och att iaktta någons ansiktsuttryck, kan vara som att vända sidorna i en bok; en hel värld i ett leende eller blick. Människor kan ha så många uttryck och vinklar vilket gör det så intressant att fånga på duk.

MÖCKELN

Ställer ut i egen ateljé

Shopping Basket