Utställningar 2019

23 februari – 30 mars | Gunilla von Werder, masker
6 april – 4 maj | Arne Persson, måleri
13 maj – 24 maj | Elevutställning med elever från Haganäs
24 augusti – 5 oktober | Elvira Roslund, keramik
12 oktober – 16 november | Tony Roos, måleri
23 november – 4 januari (2020) | Johan Schmitz, fotografi