Styrelsen

Ordförande: Anders Thulin
Sekreterare: Birgitta Petersson
Kassör: Agnes Håkansson
Ledamot: Kristina Nordenmark
Ledamot: Kerstin Berglund

Suppleant: Ann-Ulrika Östgård
Valberedning: Lena Pedersen
Valberedning: Grasha Schreiber

Revisor: Sven-Ingvar Granrot

 


 

-Vill du vara aktiv i styrelsen? Som styrelsemedlem får du chansen att aktivt vara med och påverka vilka konstnärer som föreningen ska ställa ut. Du är också med och väljer vilka verk som föreningen ska köpa in.

Låter detta intressant så kontakta Ordförande Anders Thulin

Arbetet i styrelsen är ideellt.