Styrelsen

Ordförande: Anders Thulin
Sekreterare: Kristina Nordenmark
Kassör: Agnes Håkansson
Ledamot: Beatrice Engman
Suppleant: Ann-Ulrika Östgård
Suppleant: Kerstin Berglund
Valberedning: Ewa Wrobel
Valberedning: Lena Pedersen
Revisor: Sven-Ingvar Granrot

 


 

-Vill du vara aktiv i styrelsen? Som styrelsemedlem får du chansen att aktivt vara med och påverka vilka konstnärer som föreningen ska ställa ut. Du är också med och väljer vilka verk som föreningen ska köpa in.

Låter detta intressant så kontakta Ordförande Anders Thulin

Arbetet i styrelsen är ideellt.